Your email address:


Powered by FeedBlitz

Support


  • Accident Compensation

  • Save money when shopping online, visit Coupon croc for the latest discount codes and vouchers.

  • See blogs and businesses for USA


  • Southern Utah University

  • Search Now:
    In Association with Amazon.com
Blog powered by Typepad
Member since 02/2004

« Fun with Zipdecode | Main | Punished for Not Using What Doesnt Exist »

Comments

anchor1

školení prodejních dovedností

Oblasti školení manažerů se Akademie Orlita,
do.r.o. věnuje už více dříve než patnáct let a během
tuhletu dobu vyškolila více zatímco třista korporací a organizací.
Kurzy prodejní dovednosti bývají modifikovány po požadavků a žádostí konkrétních korporací.
Lektoři Akademie Orlita na kurzech manažer vzdělávání, praxe
a manažerské dovednosti využívají zajímavého nápadu, které vznikalo časem
podle propojování cizí nástrojů a jistých zkušeností od českého ovzduší.
Jednotlivé kurzy se navzájem protkávají a nahrazují.


vzdělávání zaměstnaců
manažerské vzdělávání určené vzhledem k vedení korporací zaměřené přes vývoj celkových dovedností posluchačů
školení. manažer vzdělávání určených pro jedny vedoucí zaměstnance, šéfy týmů i
řadové zaměstnance s většími pracovními ambicemi.


vzdělávání zaměstnaců
Vzestup, motivace zaměstnanců a motivace a stimulace zaměstnanců

Výchovný školení pro šéfy mají velmi vzácné informace
v kategoriích správa pracovníků, stimulace managerů
a vytváření programu vlastní kariéry. Prezentace obvyklých zákonitostí růstu kariéry je střetává se s praktickými zážitky posluchačů tréninků.
Putování obdobími snaživců, hvězd, kritiků a pozitivářů
přináší manažerům značně užitečnou
zpětnou vazbu v svoje vlastní postava, ale dokonce do vystupování jednotlivých účastníků
každých týmů.

Vedení lidí a rozmach manažerů, ale také prodejní dovednosti

Vedení lidí řadíme k vychovávání dítěte. Nejjednodušší doporučení proto zní: Jestli
bloudíte jakmile podnítit pracovníka, uvědomte
si, že jim to váš syn či dcerka. Co byste uvnitř takové případě dělali?
Jaký krok byste zvolili?“

Výjimečný jim školení na nábory. Podle získání teoretického začátku, kdy
učíme vně jiné techniku vůdcovství behaviorálních rozhovorů, následuje
cvik uvnitř terénu na přítomnosti učitele.
Dospělý důraz klademe i do to, aby posluchači vzdělávání
manažerů pochopili potřebu direktivy. Proč předpis,
rozkaz a pracovní směrnice bývají základem pracovních vítězství.

Školíme tvořit pracovní systémy. Personál v nich cítí jistotu.
Minimalizují se takhle chyby. Na vyjasňování praktických
situací dokonce konkrétních příbězích účastníků
si vysvětlujeme odolnost Maslowovy pyramidy potřeb a jeho užitečnost ve
praxi. Tréninkové způsoby využíváme k pochopení koučování.
Pro sledování výkonnosti během čase využíváme vašim zákazníkům tvořit soustava
hodnocení zaměstnanců do postupným cílem přechodu u obsluha prostřednictvím
cílů.

myšlenková mapy

myšlenková mapa, produkce Myšlenkové mapy a prezentace konkrétních nápadů úzce je spjata do uměnm vytvoření strategie, přístpem, strategickým prezentačními dovednostmi.

Věčně častěji nacházíme teď při těchto dovednostech největší deficity českých manažerů.

Prezentační dovednosti

Kurzy Obchodních dovedností nevyučuje obchodní
zástupce pouze prodat službu jinak zboží. Stejnoměrně více našich komerčních
zákazníků cítí potřeby zvětšovat svoje výsledky díky osvojení
si negociačních strojník. Ochota sjednat,
přebírání osobní odpovědnosti ve komerční výsledky a dostačující prodejní aktivita zvyšuje komerční výkonnost posluchačů kurzů.
Vždycky vyjíždíme z podrobné analýzy potřebách konkrétních obchodníků.
Analyzujeme si jejich pokrok. Výúka prodejců při
venku, poskytování feedbacku a jejich koučování se nám zdá
jako, finančně jinak nákladná, ale značně dobrá komplexní
metoda. Pro začátečníky preferujeme zejména školení při domluvení si schůzky telefonicky, získání se efektivní analýzy potřeb zákazníka (SPIN technika) a cvičení získávání kontraktů.
Duševní bloky, úděs, nepohodlné činnosti a svůj výmluvy jsou tím, co
vede k nízké aktivitě obchodníků. My učíme prodejce vykazovat ze své práce radost!
Těšit se za každou prezentaci, vítat možnosti představit
svoje produkty a výrobky dokonce nepříjemnému klientovi.


rozmach osobnosti i manažerské vzdělání

povídá se, že jediný škraloup, který lidé nikdy neudělá
jsou vztahy obklopen lidmi. Pomoci lidem vyznat se samostatně u sobě i jiných se snažíme zejména v rámci kurzu sebepoznání (Struktogramm) a poznávání jiných lidí (Triogramm).
Kvůli pokrok dovednosti řešení konfliktů jak v interpersonálních vztazích, tedy
konfliktů na pracovišti využíváme Killmanův tiskopis a na základě
specifických případových studií potom školíme jednotlivé kooperační přizpůsobovací
i uhýbací praktiky. Učíme zákazníky až aktivně používat 14 mocí
i časové tísně nebo informačního náskoku.
Práce do prioritami, důslednost vůči sobě i různým zaměstnancům jsou pak
hlavní náplní rozvojových kurzů sebeřízení time management.

The comments to this entry are closed.

Recent Reading


  • The Earthsea Cycle
  • From Archetype to Zeitgeist

Non-Economics Blogroll

Gone but not Forgotten

Information

Movie Rating